Sakskart NTNUs styre 16.11.06
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                 
universitet 
2006/1053/011.1
07.11.2006  RE/BKR
                                      

S T Y R E T    

har møte torsdag 16. november, kl. 10.00 – 16.00
Møtested:  Medisinsk teknisk forskningssenter, møterom 3. etg.
               NB: Møtested!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 70/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.10.2006
S-sak 71/06 NTNUs strategidokument 
Notat 
S-sak 72/06 Retningslinjer for videre utviking av studieprogramporteføljen ved NTNU 
og tiltak som følge av bevilgningsreduksjon i forslag til Statsbudsjett for 2007 
Notat
S-sak 73/06 Campusutvikling NTNU  -  dimensjonering og infrastrukturtiltak
Notat 
S-sak 74/06 Organisering av NTNUs sentrale ledelse
Notat
S-sak 75/06 Lønns- og personalsystem for NTNU
Notat.  U.off., Off.l. § 6, nr. 2 a)

Orienteringssaker:

O-sak 23/06 Strategiarbeidet ved NTNU
Notat
O-sak 24/06 Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag 7./fredag 8.12. 2006 


NTNU                                                                                                        Det medisinske fakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                                                                       
universitet        

                                                                                                                                         

Program for besøk av

Styret ved NTNU

ved Det medisinske fakultet, NTNU


Torsdag 16. november 2006 kl. 10.00 – 16.00
Møterom 3 etg. ved Medisinsk teknisk forskningssenter, Trondheim

Deltakere:
Styret ved NTNU

Prodekanus medisinstudiet Are Holen, Det medisinske fakultet, NTNU
Prodekanus andre studier Svanhild Schønberg, Det medisinske fakultet, NTNU
Prodekanus forskning Olav Haraldseth, Det medisinske fakultet, NTNU
Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord, Det medisinske fakultet, NTNU
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen, Det medisinske fakultet, NTNU

 

Kl. 10.00

 Velkommen ved prodekanus medisinstudiet Are Holen

 

 Kl. 10.05 – 11.30

 Styrets møte

Kl. 11.30 – 12.00

Lunsj med orientering fra Det medisinske fakultet

Kl. 12.00 – 13.00

 

Omvisning:

Kvinne/Barn-senteret og Laboratoriesenteret ved St. Olavs Hospital Universitetsklinikken

CBM, Senter for hukommelsesbiologi, ved Medisinsk teknisk forskningssenter

http://www.cbm.ntnu.no/

 Kl. 13.00 – 16.00

 Fortsettelse Styrets møte