NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte fredag 15. august 2008, kl. 08.30 – 14.00 
Møtested:  Hell Rica Hotell
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 48/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.06. 2008
S-sak 49/08 Oppnevning av nasjonal komité (landskapsarkitektur, prosjektering) – 
Søknadsrunde 2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 50/08 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (ungdomsmedisin/ 
epidemiologi)
Søknadsrunde 15.09.2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 51/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsøkonomi (økonometri)
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 52/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 53/08 Budsjettforutsetninger 2009  -  strategi og langtidsbudsjett
Notat
S-sak 54/08 Tematiske satsingsområder: Mål - Oppgaver - Organisering
Notat
S-sak 55/08 Lønnspolitikk
Notat
Orienteringssaker:
O-sak 14/08 Styring og ledelse ved NTNU
Notat
O-sak 15/08 Personalpolitisk tiltaksplan – redegjørelse/status
Notat
O-sak 16/08 Jubileum 2010
Notat (Tidl. O-sak 7/08 – utsatt i Styret 22.05.08)
O-sak 17/08 Fundraisingskampanje frem mot jubileumsåret 2010
Notat (Tidl. O-sak 8/08 – utsatt i Styret 22.05.08)

Eventuelt

Referatsaker:

Ref-sak 3/08 Årsrapport 2007 fra Rådet og rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming
Ref-sak 4/08 Referat fra møte 18.06.2008 i Arbeidsmiljøutvalget
* * * * *
Neste møte i Styret er 11./12.09. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007