Sakskart NTNUs styre 15.02.07
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
07.02.2007


S T Y R E T


har møte torsdag 15. februar 2007, kl. 10.00

Møtested: Møterom ved HUNT Biobank, LevangerS-sak 6/07 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi

Oppnevning av nasjonal komité

Notat


S-sak 7/07 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk

Oppnevning av nasjonal komité

Notat


S-sak 8/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.01.07


S-sak 9/07 NOU 2006:19 Akademisk frihet - høringsuttalelse

Notat


S-sak10/07 Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU)

Fastsettelse av nytt navn, nye vedtekter, antall nye styremedlemmer i

stiftelsen, oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder, samt

fullmakt til Rektor.

Notat


S-sak11/07 Opprettelse av nytt Erasmus Mundus-fellesgradsprogram:

Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management

Notat


S-sak12/07 Dragvoll - kortsiktige løsninger på plassbehov og flytting av Institutt for

musikk

Notat. U.off. § 6, 2a


S-sak13/07 Direktør for organisasjon og informasjon

Tilsetting

Notat. U.off. § 6.4.


S-sak14/07 Studiedirektør

Tilsetting

Notat. U.off. § 6.4.


S-sak15/07 Årsregnskapet

Notat


Orienteringssaker:

O-sak 1/07 Studenttinget - årsrapport 2006

Notat


O-sak 2/07 Prosjektet ”Studieadministrative prosesser ved NTNU”

Notat


Eventuelt
* * * * *
Neste møte i Styret er onsdag 14. mars 2007.