NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     

S T Y R E T      

Sakskart NTNUs styre 

                                      
har møte fredag 14. november, kl. 10.00 
Møtested:  PLU, Låven, Dragvoll
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 74/08 Revidering av kapittel 5.1 i Hovedregler for økonomiforvaltningen ved 
NTNU
Notat
S-sak 75/08 Statsbudsjettet for 2010  -  budsjettforslag for 2010 og forslag til satsinger 
utenfor rammen
Notat
S-sak 76/08 Skikkethetsnemnda  -  oppnevning av studentrepresentanter
Notat
S-sak 77/08 Æresdoktor 2009
Notat.  U.off., Offl. § 5 a

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag/fredag 4./5.12. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007