NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T                        

har møte onsdag/torsdag 14./15. november 2007, kl. 18.00/08.00
Møtested:  Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 61/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.10.2007
S-sak 62/07 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Notat
S-sak 63/07 NTNUs studieprogramportefølje 2008/2009
Notat
S-sak 64/07 Oppnevning av nasjonal komité (urbanisme)
Søknadsrunde 2006
Notat.  U.off. Offl. § 6.4. 
S-sak 65/07 Oppnevning av nasjonal komite  (tegning, grafisk design, radér og 
litografi, klassisk modellér, grunnleggende form og maleri)
Søknadsrunde 2006
Notat.  U.off. Offl. § 6.4.  
S-sak 66/07 Oppnevning av nye medlemmer til nasjonal komité innen maskinteknikk
Notat
S-sak 67/07 Universitetsavisa
Notat
S-sak 68/07 Statsbudsjettet for 2009  -  budsjettforslag for 2009 og forslag til satsinger 
utenfor rammen
Notat 
S-sak 69/07 Campusutvikling – budsjett 01.04.07-31.12.07 innenfor reserven i sak 
62/07
Notat

Orienteringssaker:

O-sak 6/07 Organisering av NTNUs sentrale internasjonale virksomhet
Notat
Eventuelt
Referatsak:
Ref-sak 12/07 Referat fra møte 26.09.2007 i Utdanningsutvalget 
* * * * *
Neste møte i Styret er 5./6. desember 2007