NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          NB Merk møtested

universitet                                                                                                                                                                                                                        

                                                                

              

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte tirsdag 14. september 2010, kl. 10.00

 

Møtested:      Lerchendal Gård

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 51/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.08. 2010

 

S-sak 52/10    Endringer i NTNUs opptaksforskrift

                        Notat

 

S-sak 53/10    Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram

                        Notat

 

S-sak 54/10    Instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og

teknologiledelse

                        Notat

 

S-sak 55/10    Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og

forskerstillinger  -  Opprykk til professor

Notat

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er fredag 08.10. 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007