NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet

2006/1053/011.1
06.06.06  UD/BKR
 

S T Y R E T  

har møte tirsdag  13. juni 2006, kl. 19.00/onsdag 14. juni kl. 08.00
Møtested:  Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

S-sak 28/06 Oppnevning av nasjonal komité innen økonomisk geografi
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 29/06 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (molekylærbiologi)
Søknadsrunde 15. september 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 30/06 Forlengelse av oppnevningsperiode for nasjonal komité innen informatikk
Søknadsrunde 2005
Notat.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 31/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.05.06
S-sak 32/06 Regnskap 1. tertial 2006
Notat
S-sak 33/06 Etablering av Trådløse Trondheim AS
Notat
S-sak 34/06NTNU 2020/HiST 2020 – utvikling av tocampusløsningen
Notat
S-sak 35/06NTNUs studieprogramportefølje
Notat.
S-sak 36/06Fremtidig organisering av IT-funksjonen ved NTNU
Notat.
S-sak 37/06HMS Årsrapport 2005
Notat.
S-sak 38/06Miljøledelse ved NTNU – Videre oppfølging
Notat.Orienteringssaker:


O-sak 15/06
Idrettsbygget på Gløshaugen
Notat.  U.off., Off.l. § 6


Eventuelt.


Referatsaker:


Ref-sak 10/06 Valgprotokoll for styrevalg 2006
Ref-sak 11/06 Referat fra møte 20.04.06 i Utdanningsutvalget


* * * * *

 
Neste møte i Styret er berammet til 31.08.2006