NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet                                      NB Møtested
                                      

S T Y R E T                                      

har møte torsdag 13. september 2007, kl. 10.00
Møtested:  SINTEFs administrasjonsbygg, møterom A + B
Kl. 10 - 12:  Separate styremøter NTNU og SINTEF
Kl. 12 - 13:  Felles lunsj
Kl. 13 - 15.30:  Felles styremøte
Kl. 15.30 Fortsette NTNUs styremøte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 50/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 30.08.2007
S-sak 51/07 Stiftelser  -  delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser
Notat
S-sak 52/07 SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlemmer og varamedlem for perioden 
frem til 31.12. 2010
Notat
S-sak 53/07 Ny rammeavtale for samarbeidet mellom NTNU og SINTEF
Notat
S-sak 54/07 Campusutvikling NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument
Notat.  Saken ettersendes
Kfr. S-sak 49/07   

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er 10.  oktober 2007