Sakskart NTNUs styre 13.09.06
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
06.09.2006 RE/BKRS T Y R E T


har møte onsdag 13. september 2006, kl. 10.00

Møtested: Lerchendal Gård(Fellesmøte med SINTEFs styre fra kl. 12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 53/06 Oppnevning av nasjonal komité innen utviklingsgeografi/økonomisk

geografi

Søknadsrunde 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt


S-sak 54/06 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (anvendt samfunnsmedisin)

Søknadsrunde 15. september 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt


S-sak 55/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 31.08.2006


S-sak 56/06 Prinsipper for økonomisk oppgjør mellom NTNU og SINTEF

Notat


S-sak 57/06 Felles strategi NTNU-SINTEF

Notat

Kfr. S-sak 50/06
Eventuelt
Referatsaker:Ref-sak 13/06 Referat fra møte 23.08.2006 i Utdanningsutvalget


* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag 12.10. 2006