NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige          

universitet                                                                                                                                                     

  

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 12. oktober 2011, kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 44/11    Protokoll fra Styrets møte 25.08.2011

 

S-sak 45/11    Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2011 

                        Notat

 

S-sak 46/11    Ny modell for internhusleie NTNU 

                        Notat

 

S-sak 47/11    Eierstrukturendringer i VIVA  AS 

                        Notat. U.off., Off.l. § 13, Forv.l. § 13

 

S-sak 48/11     Saken trekkes

                       

S-sak 49/11    Æresdoktor 2012 

                        Notat.  U.off., Offl.l. § 26, 2. ledd

 

S-sak 50/11    HMS  - Organisering og ressurser 

                        Notat

 

S-sak 51/11    Utvalgsstrukturen  -  utdanningsområdet 

                        Notat

 

S-sak 52/11    Studieprogramporteføljen 2012/2013,  Endringer – Runde 2

                        Notat 

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 6/11      Evaluering av prosjektet LØF 2010

                        Notat 

 

O-sak 7/11      Selskap hvor NTNU har eierandeler 

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 09.11. 2011

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007