NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte fredag 12. september, kl. 10.00  
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 56/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet religionshistorie  -  Søknadsrunde 2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 57/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet fonetikk  -  
Søknadsrunde 2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 58/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 15.08. 2008
S-sak 59/08 Styring og ledelse ved NTNU
Notat
S-sak 60/08 Justeringer i strategidokumentet og prioriterte målområder i 2009
Notat
S-sak 61/08 Medlemskap i Eurécom
Notat
S-sak 62/08 Valgreglement  -  felles manntall to ganger i året
Notat

Eventuelt

Referatsaker:

Ref-sak 5/08 Referat fra møte 20.08. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget
* * * * *
Neste møte i Styret er 09.10. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007