NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     NB Møtetidspunkt!
                                      

S T Y R E T      

har møte torsdag 12. juni 2008, kl. 09.30 – 16.00  
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 31/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk med 
spesialområde lied-akkompagnement – søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 32/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet jazzklaver – 
søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 33/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkpedagogikk – 
søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 34/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet klaver – 
søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 35/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap med 
særlig vekt på musikkhistorie/stilanalyse og komposisjon – søknadsrunde 
2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 36/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk 
(musikkhistorie) – søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 37/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdene scenografi og regi   
søknadsrunde 2007
Notat.  U. off., Offl. § 6.4.
S-sak 38/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 22.05.2008
S-sak 39/08 Studieprogramporteføljen 2009/2010
Notat
S-sak 40/08 Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk fra 
og med vårsemesteret 2009
Notat
S-sak 41/08 Yrkesfaglærerutdanninga ved HiST og NTNU som fellesgrad
Notat
S-sak 42/08 Årsrapport om utdanningskvaliteten på NTNU 2007
Notat
S-sak 43/08 Evaluering (kartlegging) av den internasjonale masterprogramporteføljen
Notat
S-sak 44/08 Rapportering 1. tertial 2008 NTNU
Notat
S-sak 45/08 Organisasjonsendring på Økonomi- og eiendomsområdet
Notat
S-sak 46/08 NTNUs egen politikk for forvaltning av intellektuell eiendom m.v.
Notat
S-sak 47/08 Revisjon av NTNUs campusplan – behov for laboratorier og 
magasinarealer
Notat

Orienteringssaker:

O-sakene 7/08 (Jubileum 2010) og 8/08 (Fundraising) som ble utsatt i Styret 22.05. 
utsettes videre til augustmøtet
O-sak 10/08 Læringsmiljøutvalget (LMU) – årsrapport 2007
Notat
Kfr. O-sak 9/08 (Utsatt i Styrets møte 22.05.2008/uendret notat)
O-sak 11/08 Årsrapport for etter- og videreutdanning ved NTNU 2007
Notat
O-sak 12/08 Inntektsfordelingsmodellen
Notat
O-sak 13/08 Campusutvikling NTNU - KS1 prosessen og revisjon av behovs- og 
strategidokument
Notat.  U.off., Offl, § 5, 2. ledd, a
Eventuelt
* * * * *
Neste møte i Styret er 14./15.08. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007