NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                           

universitet                                                                                                                                                     

 

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 11. mai 2011, kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 22/11    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk

(korledelse/kordireksjon)– søknadsrunde 2009, og oppnevning av sakkyndig komité på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner innenfor fagfeltet guttekor – søknadsrunde 2010

Notat. U.off., Offl. § 6.4. 

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 23/11    Midlertidige tilsettinger ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 24/11    NTNUs kulturpolitikk

                        Notat

 

S-sak 25/11    Protokoll fra Styrets møte 30.03. 2011

 

 

 

Orienteringssaker:

O-sak  4/11     Rangeringer             

Notat

 

O-sak 5/11      Læringsmiljøutvalget  -  årsrapport 2010

                        Notat

                       

                       

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Fra kl. 13 – 15 har Styret møte med IVT-fakultetet

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 08.06. 2011

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007