Sakskart NTNUs styre 11.05.07
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
04.05.2007


S T Y R E T


har møte fredag 11. mai 2007, kl. 10.00

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, GløshaugenNB: Merk endret dato


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak26/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 28.03.2007


S-sak27/07 Oppnevning av nasjonal komité innen statsvitenskap

Søknadsrunde 2006

Notat. U.off. § 6.4.


S-sak28/07 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin

(indremedisin/hjertesykdommer)

Søknadsrunde 15. september 2006

Notat. U.off. § 6.4.


S-sak29/07 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (human genetikk/celle- og

molekylærbiologi)

Søknadsrunde 15. september 2006

Notat. U.off. § 6.4.


S-sak30/07 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap

Søknadsrunde 2006

Notat. U.off. § 6.4..


S-sak31/07 HMS årsrapport 2006

Notat


S-sak32/07 NTNU Technology Transfer AS - oppfølging av ekstern evaluering og styrking av finansiell handlekraft

Notat


S-sak33/07 Campusutvikling NTNU – tiltaksplan og mulig minimumsløsning

Notat


Orienteringssaker:

O-sak 3/07 Årsrapport etter- og videreutdanning 2006

Notat
Eventuelt
Referatsaker:

Ref-sak2/07 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 3. tertial 2006

U.off., Off.l. §§ 5a og 6a


Ref-sak3/07 Referat fra møte 12.04.2007 i Arbeidsmiljøutvalget


Ref-sak4/07 Valgprotokoll for valg til Styret for perioden 1.08.07 – 31.07.08


Ref-sak5/07 Referat fra møte 03.05.2007 i Arbeidsmiljøutvalget
* * * * *


Neste møte i Styret er mandag 18. juni 2007 (NB endret dato)