NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          NB MØTESTED!            

universitet                                                                                           

                                                                                        

                                              

                           

 

S T Y R E T

 

 

                    har møte onsdag 11. mars, kl. 10.00

 

      Møtested: MARINTEK, møterom AMOS2 (2. etg.)   *)

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 3/15       Årsregnskapet 2014 og budsjettkonsekvenser for 2015 og langtidsperioden 2015 – 2018

                        Notat

 

S-sak 4/15       Årsrapport (2014-2015)

                        Notat

 

S-sak 5/15       Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene

                        Notat

 

S-sak 6/15       HMS Årsrapport 2014

                        Notat

 

S-sak 7/15       Godkjenning av protokoll fra styrets møte 11.3. 2015   

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 6/15      Rektors orienteringer

                                   

O-sak 7/15      Fusjon NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag

                        Notat

 

O-sak 8/15      Status for NTNUs arbeid med utvikling av en mer samlet campus i Trondheim.

                        Notat

                       

           

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret

 

* * * * *

 

*) Møtested MARINTEK, Hovedinngangen (A), møterom AMOS2 i 2. etg.(er skiltet):

 

Parkering utenfor (betaling via app og automat)