NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          

universitet                                                                                                                                                                                                                                                       

              

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte onsdag 10. november 2010, kl. 10.00

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 66/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 8.10. 2010

 

S-sak 67/10    Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv

                        Notat

 

S-sak 68/10    Statsbudsjettet for 2012 - budsjettforslag for 2012 og forslag til satsinger utenfor rammen

                        Notat

 

S-sak 69/10    Ph.d -utdanningen ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 70/10    Nytt navn på Universitetsbiblioteket i Trondheim

                        Notat

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 11/10   Læringsmiljøutvalget – årsrapport 2009

                        Notat

 

O-sak 12/10   Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

                        Notat

 

O-sak 13/10   Strategiprosess – status

                        Muntlig orientering

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er tirsdag 7./onsdag 8.12. 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007