NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 10. oktober 2012,   kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 38/12    Protokoll fra Styrets møte 30.08.2012

 

S-sak 39/12    Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2012

                        Notat

 

S-sak 40/12    Salg av areal langs Gamle Jonsvannsvei til opparbeidelse av fortau

                        Notat

 

S-sak 41/12    Styring og ledelse ved fakultet og institutt - 2. gangs behandling

                        Notat

 

S-sak 42/12     Tilsetting i stilling som 1352 Postdoktor (SVT -999) i sosiologi eller statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, SVT-fakultetet

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 43/12    Studieprogramporteføljen 2013/2014, Endringer  -  Runde 2

                        Notat

 

S-sak 44/12    NTNUs campusplan

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 7/12      Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 07.11. 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007