NTNU                                                                                              
Norges teknisk-naturvitenskapelige         
universitet                                                                                       
2006/1053/011.1                                                                             
27.04.06  UD/BKR                                                                  
 

S T Y R E T  

har møte onsdag  10. mai 2006, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 222, Rådssalen, Hovedbygningen, Gløshaugen

S-sak 23/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 15.03.06
S-sak 24/06 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet anvendt lingvistikk
Søknadsrunde 2005 
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 25/06 Oppnevning av nasjonal komité innen arealplanlegging
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 26/06 Opprettelse av nytt 2-årig internasjonalt masterprogram som
fellesgradsprogram   -  NORDSECMOB  -  Masters Programme in
Security and Mobile Computing  -  ved Fakultet for
informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet)
Notat
S-sak 27/06 NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering.
Valg av campusløsning for NTNU
NotatOrienteringssaker:


O-sak 14/06 Produksjon av publikasjonspoeng i 2005
Notat


Eventuelt.


Referatsaker:


Ref-sak 6/06 Referat fra møte 23.02.2006 i Utdanningsutvalget
Ref-sak 7/06 Referat fra møte 25.01.2006 i Klagenemnda
Ref-sak 8/06Referat fra møte 07.03.2006 i Klagenemnda
Ref-sak 9/06Referat fra møte 06-04-2006 i Arbeidsmiljøutvalget


* * * * *

 
Neste møte i Styret er berammet til onsdag 14.06.2006