NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                 NB MØTESTED!

universitet                                                                                                                                                     

                           

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 9. november 2011, kl. 10.00

Møtested:  Møterom E1 – 118,  Realfagbygget

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 53/11    Protokoll fra Styrets møte 12.10.2011

 

S-sak 54/11     Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger utenfor rammen

Notat

 

S-sak 55/11    NTNU  Technology Transfer AS (TTO)

                        Notat. U.off., Off.l § 13, Forv.l. § 13

 

S-sak 56/11    Mulig salg av areal på Dragvoll til Trondheim Kommune

                        Notat

 

S-sak 57/11    HMS – Organisering og ressurser

                        Notat

 

S-sak 58/11    Videreutvikling av Midt-norsk nettverk (MNN)

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 07.12. og torsdag 8.12. 2011

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007