NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       Merk møtesteder 

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                         

 

           S T Y R E T

 

har møte tirsdag 8. desember 2015, kl. 10.00 – 17.00

i Hovedbygningen, Gløshaugen

 

  Kl. 10.00 – 12.00: Åpent seminar om fusjon i Rådssalen (rom 220)

  Kl. 12.00 – 12.30: Lunsj i Styrerommet (rom 224)

  Kl. 12.30 – 17.00: Styremøte i Disputasrommet (rom 226)

 

 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

S-sak 52/15    Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019  

                        Notat

 

S-sak 53/15    Forslag til ny studieforskrift

                        Notat 

 

S-sak 54/15    Lokale opptak – studieåret 2016/17 

                        Notat

 

S-sak 55/15    Ph.d. forskrifter

                        Notat

 

S-sak 56/15    Oppnevning av medlemmer i skikkethetsnemnda

                        Notat

 

S-sak 57/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 08.12. 2015

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 29/15   Rektors orienteringer

 

O-sak 30/15   Campusprosjekt i nye NTNU – orientering om prosjekt og videre organisering  

                        Notat

 

O-sak 31/15   Styring og kontroll ved NTNU og behov for internrevisjon

                       Notat                                                                                                                                                

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er mandag 25.01.2016

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret