NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             

universitet                                                                                                                                                     

   NB: MERK MØTESTART

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 8. juni 2011, kl. 11.30

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-sak 26/11    Protokoll fra Styrets møte 11.05.2011

 

S-sak 27/11    Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2011

                        Notat

 

S-sak 28/11    Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet – Grensen – Hovedbygget

                        Notat

 

S-sak 29/11    Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2010

                        Notat

 

S-sak 30/11     Studieprogramportefølje-endringer 2012/2013 - runde 1 - og om porteføljeutviklingen på sikt

                        Notat

 

S-sak 31/11    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk

                        (dirigering/ensembleledelse) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 32/11     Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkhistorie og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 33/11     Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet dans (jazzdans) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 34/11     Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkteori) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 35/11     Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 36/11     Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære) – søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 37/11     NTNUs behov i Ocean Space Centre

                        Notat

 

S-sak 38/11    Valg av revisor for NTNUs stiftelser        

Notat

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 24./25.08. 2011

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007