NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       NB Møtetidspunkt !

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

                    har møte fredag 8. mai, kl. 8.30 – 12.00

 

      Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 8/15      Fusjon: Sammensetning av styret ved det nye NTNU

                        Notat  

 

S-sak 9/15      Ledelse ved NTNU 2016 - Tilsetting

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 10/15    Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet: Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg

                        Notat

 

S-sak 11/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 8.5. 2015    

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak   9/15   Rektors orienteringer

                                   

O-sak 10/15   Status i fusjonsarbeidet

                        Muntlig orientering

 

O-sak 11/15   Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU og

Ocean Space Centre

                        Notat

           

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret