NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         NB MØTETID/-STED!

universitet                                                                                                                                                     

                  

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte   onsdag  7. desember 2011, kl. 12.00 – 16.00 og

                   torsdag 8. desember 2011, kl. 09.00 – 13.00

Møtested:  Lerchendal Gård

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 59/11    Protokoll fra Styrets møte 09.11.2011

 

S-sak 60/11     NTNUs strategi 2011 - 2020 – virksomhetsmål 2012 og orientering om arbeidet med 

                       gjennomgående indikatorer

 

S-sak 61/11    Strategi og bevilgning 2012 samt langtidsbudsjett 2012-2015

                        Notat

 

S-sak 62/11     Fusjon mellom RBUP og BUS i Midt-Norge

Notat

 

S-sak 63/11    NTNU garanti for Afghanistan-utstilling

                        Notat

 

S-sak 64/11    Opptaksrammer for studieåret 2012/2013

                        Notat

 

S-sak 65/11    Skikkethetsnemnda  -  Oppnevning av studentrepresentanter

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 8/11      Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012 – 2015

                        Notat

 

O-sak 9/11      Fagevalueringer 2011

                        Notat

 

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 23./24.01. 2012

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007