Sakskart NTNUs styre 07.12.06
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                 
universitet 
2006/1053/011.1
28.11.2006  RE/BKR
                                      

S T Y R E T    

har møte torsdag 7. desember, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 76/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 16.11.2006
S-sak 77/06 Statsbudsjettet for 2008 - budsjettforslag for 2008 og forslag til satsinger 
utenfor rammen  
Notat
S-sak 78/06 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2007
Notat
S-sak 79/06 Fullmaktskart for NTNU
Notat
S-sak 80/06 Æresdoktor 2007
Notat.  U.off. § 5 a
S-sak 81/06 Selskapsetablering
Notat. U.off. § 6, 2a
S-sak 82/06 Opprettelse av 3-årig bachelorprogram i yrkesfaglærerutdanning ved 
NTNU f.o.m. H-07
Notat  
S-sak 83/06 Campusutvikling NTNU – konkretisering av utviklingstiltak i 
tocampusløsningen
Notat  

Orienteringssaker:

O-sak 25/06 Personalpolitikk for NTNU
Notat

Eventuelt

Referatsaker:

Ref-sak 19/06 Referat fra møte 25.10.06 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene 
ved NTNU (FUL)
* * * * *
Neste ordinære møte i Styret er torsdag 15.02.2007.