NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 7. november 2012, kl. 10.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 45/12    Protokoll fra Styrets møte 10.10.2012

 

S-sak 46/12    Statsbudsjettet for 2014 - budsjettforslag for 2014 og forslag til satsinger

                        utenfor rammen 

Notat

 

S-sak 47/12    Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av

                        NTNUs inntektsfordelingsmodell

                        Notat

 

S-sak 48/12    Kvalitet på høyt nivå og i internasjonal toppklasse innenfor forskning og

                        kunstnerisk virksomhet: status, ambisjonsnivå og tiltak

                        Notat

 

S-sak 49/12    Æresdoktor 2013

                        Notat.  U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

 

S-sak 50/12    Klage på vedtak om oppsigelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi,

                        NT-fakultetet

                        Notat. U.off., Off.l. § 13 jf Fvtl  13 

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 5.12./torsdag 6.12. 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007