NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                      
universitet 
                                      

S T Y R E T                                      

har ekstraordinært møte tirsdag 7. august 2007, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-sak 41/07    Opprettelse av The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU
Notat.  U.off. , Offvl. § 6.2.
* * * * *
Neste møte i Styret er 30. august 2007