NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                               

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte torsdag 6. desember 2012, kl. 09.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 51/12    Protokoll fra Styrets møte 07.11.2012

 

S-sak 52/12    Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013-2016

                        Notat

 

S-sak 53/12    Boligstiftelsen NTNU og SINTEF – Vedtektsendring

                        Notat

 

S-sak 54/12    Rektors lønn

                        Notat. U.off., Offl § 6

                       

S-sak 55/12    Tilsetting av rektor ved NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25 

 

S-sak 56/12    Tilsetting av dekaner, prorektorer og direktør ved VM:

Utlysningstekster og oppnevning av innstillingsutvalg

                        Notat

                       

S-sak 57/12    Midlertidige tilsettinger ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 58/12    NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen for

                        perioden 2013 – 2017

                        Notat

 

S-sak 59/12    Opptaksrammer for studieåret 2013/14

                        Notat

 

S-sak 60/12    Skikkethetsnemnda  -  oppnevning av medlemmer

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er tirsdag 22.01. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007