NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T                                      

har møte torsdag 6. desember 2007, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 70/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11.2007
S-sak 71/07 Oppnevning av nasjonal komite (bygg) 
Søknadsrunde 2006
Notat.  U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 72/07 Æresdoktor 2008
Notat.  U.off., Offl.  § 5a 
S-sak 73/07 Nanolab  -  Status, Finansiering
Notat 
S-sak 74/07 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2008
Notat 
S-sak 75/07 Opptak til studieprogram og emner studieåret 2008/09
Notat 
S-sak 76/07 Videreføring av Gassteknisk senter
Notat 
Orienteringssaker:
O-sak 7/07 Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet
Notat 
O-sak 8/07 Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2008 – 2011
Notat 
Eventuelt
Referatsak:
Ref-sak 15/07 Referat fra møte 06.11.2007 i Arbeidsmiljøutvalget
* * * * *
Neste møte i Styret er 29. januar 2008