NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                               

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                                     S T Y R E T                                           

 

 

har møte torsdag 5. desember 2013, kl. 09.00 – 16.00

Møtested: Styrerommet, rom 224,  Hovedbygningen

___________________________________________________________________________

 

S-sak 63/13     Strategi og budsjettfordeling for 2014, samt langtidsbudsjett 2014-2017

                        Notat

 

S-sak 64/13    Campusarbeidet NTNU 2013. Orientering og framdriftsplan for

                        visjonsprosjektet

                        Notat 

 

S-sak 65/13    Midlertidige tilsettinger ved NTNU – desember 2013

                        Notat 

 

S-sak 66/13     Opptaksrammer for studieåret 2014/15

                        Notat

 

S-sak 67/13     Skikkethetsnemnda  -  Oppnevning av studentmedlemmer

                        Notat

 

S-sak 68/13     SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017

                        Notat

 

S-sak 69/13    Godkjenning av protokoll 05.12. 2013

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 19/13    Rektors orienteringer

 

O-sak 20/13    Status «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» og NOKUTs evaluering 

                        Notat

 

O-sak 21/13    Status på beredskapsarbeidet ved NTNU

                        Notat

 

 

Eventuelt         

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret tirsdag 21.01. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

 

* * * * *