NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                           

universitet                                                                                            

                             NB Møtetidspunkt

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 5. november, kl. 8.30

 

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 27/14    Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

                        Notat

 

S-sak 28/14    Virksomhetsrapport 2. tertial 2014

                        Notat  

 

S-sak 29/14    Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018 Notat              

 

S-sak 30/14    Endring av betegnelser på grunnenheter ved NTNU Vitenskapsmuseet

                        Notat  

 

S-sak 31/14    Æresdoktor 2015

                        Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd                 

 

S-sak 32/14    Forslag til nytt styremedlem etter Randi Wenche Haugen

                        Notat. U.off., Off.l. § 14

 

S-sak 33/14    SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlem fra NHO for perioden 1.8.2014 – 31.12.2017

                        Notat

 

S-sak 34/14    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 5.11.2014     

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 26/14   Rektors orienteringer

 

                       

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 3.12. 2014

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret