NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                               

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte tirsdag 5. november 2013, kl. 10.00 – 16.00

Møtested: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, seminarrom KS 12 *)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 55/13    Strategi- og budsjettfordeling for 2014

                        Notat

 

S-sak 56/13    Statsbudsjettet for 2015 – forslag til satsinger utenfor rammen

                        Notat

 

S-sak 57/13    Campusarbeidet NTNU 2013. Status og innspill til KVU behovsanalyse

                        Notat                                                 

 

S-sak 58/13    Sidegjøremålsnemnd

                        Notat                                                 

 

S-sak 59/13    Æresdoktor 2014

Notat. U. off. , Offl. § 26,  2. ledd     

 

S-sak 60/13    Revidert valgreglement                   

                        Notat

 

S-sak 61/13    Revidert styringsreglement for NTNU   

                        Notat

 

S-sak 62/13    Godkjenning av protokoll 05.11. 2013

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 17/13    Rektors orienteringer                                 

 

O-sak 18/13    Status for implementering av NTNUs internasjonale handlingsplan

                        Notat

 

 

 

Eventuelt         

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret onsdag/torsdag 4./5.12. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

 

* * * * *

 

 

*)

Kunnskapssenteret:

Adr.: Olav Kyrres plass, møterom KS 12 i 1. etg.

http://www.helsebygg.no/bilde/39001

 

Kunnskapssenteret: Det er omlag 200 sykehusansatte i bygget når det er ferdig innflyttet, inklusiv apoteket. Hva skjer på Olav Kyrres plass akkurat nå? Finn ut via Webkameraet. (http://www.helsebygg.no/static/html/webcam3.html)
Foto: Helsebygg