NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     

S T Y R E T      

Sakskart NTNUs styre 

har møte torsdag 4. desember kl. 10.00 - 16 og 5. desember kl. 09.00 
        Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 79/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11. 2008
S-sak 80/08 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2009
Notat
S-sak 81/08 Utvidelse av eierandel i selskapet AquaCulture Engineering AS
Notat
S-sak 82/08 Opptaksrammer for studieåret 2009/10
Notat
 
S-sak 83/08 Fellesgrader og cotutelle-avtaler innenfor doktorgradsutdanningen
Notat
 
S-sak 84/08 Språkpolitiske retningslinjer
(Saken utgår og kommer i et senere møte)
S-sak 85/08 Organisering og styring av Eksperter i Team
Notat
S-sak 86/08 Styring og ledelse ved fakultet og institutt
Notat

Orienteringssaker:

O-sak 20/08 Internasjonal handlingsplan 2009 og Handlingsplan for EU-forskning 2009
Notat
O-sak 21/08 Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2009-2012
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 26./27.01. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007