NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

       har ekstraordinært møte pr e-post tirsdag 4. august 2015

 

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-sak 25/15    Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høgskoleloven  -  Høring 

                        Notat

 

S-sak 26/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 4.8. 2015    

 

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 27.8.2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret