NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    NB: Møtetidspunkt

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 2. oktober 2013, kl. 9 - 14

Møtested: Styrerommet, rom 224,  Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 49/13    Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2013

                        Notat

 

S-sak 50/13    Studieprogramporteføljen:

                        Endringer studieåret 2014/2015    

                        Notat

 

S-sak 51/13    NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning           

                        Notat

 

S-sak 52/13    Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - NTNUs innspill

                        Notat

 

S-sak 53/13     Midlertidige tilsettinger ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 54/13    Godkjenning av protokoll 02.10. 2013

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 13/13    Rektors orienteringer                                 

 

O-sak 14/13    Campusutvikling NTNU 2013

                        Notat

 

O-sak 15/13    Organisering, styring og ledelse av nye tematiske satsinger ved NTNU

                        Notat

 

O-sak 16/13    Strategi for EU-finansiert forskning

                        Notat

 

                         

 

Eventuelt         

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret tirsdag 5.11. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007