NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                           

universitet                                                                                           

                   

                                              

                           NB Møtetidspunkt

 

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 1. oktober, kl. 8.30

 

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 24/14     Studieprogramporteføljen - Endringer 2015/16 – Videre utvikling

                        Notat                         

 

S-sak 25/14     «Bedre sammen» - Utredning om samarbeidet mellom NTNU og SINTEF

                        Notat                         

 

S-sak 26/14     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 1.10.2014    

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 19/14    Rektors orienteringer

 

O-sak 20/14    Struktur i høyere utdanning  -  SAKS                                            

                        Notat  

 

O-sak 21/14    Universitetsrangeringer      

                        Notat

 

O-sak 22/14    Publiseringspolitikk for NTNU

                        Notat                         

 

O-sak 23/14    Randsoneselskap     

Notat.  U. off., Off.l. §23.1

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 5.11. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret