Tverrfaglig veiledning

Videreutdanning, Gjøvik

Tverrfaglig veiledning

Tverrfaglig veiledning

Tverrfaglig veiledning

Om tverrfaglig veiledning

Videreutdanning i veiledning er et tverrfaglig studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere skal studentene ha kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for virksomme læreprosesser på individ, gruppe og organisasjonsnivå.


Opptakskrav

Treårig utdanning fra høg­skole eller universitet, og minst 2 års relevant yrkes­praksis. Søkere med annen aktuell utdanning/erfaringsbakgrunn vil kunne bli vurdert på bakgrunn av real­kompetanse. Informasjon om neste opptak kommer.

Du søker opptak til studiet direkte til NTNU via lokal Søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

Søknadsfrist 1. september 2018


Jobbmuligheter

Studiet vil kvalifisere for bruk i ulike jobbsammenhenger individuelt, på gruppenivå og i organisasjon/samfunn. Veiledning er anvendelig og nyttig både i kvalitets – og innovasjonsarbeid.


Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert, og er et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VVEILEDN
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik

Studiet tilbys ikke i studieåret 2020/2021.