Videreutdanning, Gjøvik

Tverrfaglig veiledning

Velkommen til studiestart 2017

Hvor og når møter jeg opp?

Tirsdag 29. august 2017 kl. 09.00 – 15.00 i G303 i tredje etasje i G-bygget på NTNU i Gjøvik.

 

Ny student - hva du må gjøre

Nyttig informasjon om hva du som ny student må gjøre før og ved studiestart, og i hvilken rekkefølge:

Om tverrfaglig veiledning

Videreutdanning i veiledning er et tverrfaglig studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere skal studentene ha kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for virksomme læreprosesser på individ, gruppe og organisasjonsnivå.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Treårig utdanning fra høg­skole eller universitet, og minst 2 års relevant yrkes­praksis. Søkere med annen aktuell utdanning/erfaringsbakgrunn vil kunne bli vurdert på bakgrunn av real­kompetanse.


Jobbmuligheter

Studiet vil kvalifisere for bruk i ulike jobbsammenhenger individuelt, på gruppenivå og i organisasjon/samfunn. Veiledning er anvendelig og nyttig både i kvalitets – og innovasjonsarbeid.


Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert, og er et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VVEILEDN
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april 2017

Informasjonen gjelder for inneværende studieår