Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

– Om palliativ omsorg

Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.

Målet for utdanningen er å utvikle engasjerte og reflekterte medarbeidere som;

  • Ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke, døende og de pårørende i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker.
  • Inngår som velkvalifisert samarbeidspartner i tverrfaglige sammen­henger.
  • Anvender kunnskaps- og verdibasert forskning og utviklings­resultater.
  • Anvend­er og drøfter lindrings­metoder basert på pasientens og ­familiens situasjon og preferanser.
  • Kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfylt rom.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VPALLIATIV
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, 2 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april 2019

Informasjonen gjelder for inneværende studieår