Kostnader

Palliativ omsorg, videreutdanning, Gjøvik

Kostnader

Studieavgift

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2023/24 er semesteravgiften på kr. 600 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse