Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

– Karrieremuligheter

Studentene får en unik kompetanse som er etterspurt både i spesialist- og kommune­helsetjenesten. Studiet kvalifiserer for arbeid i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende, både i sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.

Samhandlings­reformens intensjon om at alvorlig syke og døende i større grad skal få et tilbud i nærheten der de bor, vil kreve kompetanse innen palliativ omsorg spesielt i kommune­helsetjenesten. Studiet vil gi en etterspurt kompetanse for fremtidige helse- og samfunnsutfordringer knyttet til omsorg ved livets slutt.