Videreutdanning, Gjøvik

Oppmerksomt nærvær

Om oppmerksomt nærvær

Studiet gir en innføring i oppmerksomt nærvær med særlig fokus på Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Videreutdanningen er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene som er grunnleggende for denne opplær­ingen, og som forstår nødvendigheten av å kroppsliggjøre mindfulness meditasjonspraksis i ens eget liv, før man prøver å lære det til andre. Studiet er en videreutdanning for blant annet helse- og sosialarbeidere, leger, psykologer, ledere og pedagoger. Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på videreutdanning som instruktør i MBSR / MBCT.


Opptakskrav

Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende + ett (1) års relevant yrkespraksis (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.)


Jobbmuligheter

Videreutdanningen er primært et tilbud til dem som er på et tidlig stadium i utviklingen av bruken av oppmerksomt nærvær i en jobbsammenheng, men den er også egnet for de som ønsker støtte til deres pågående utvikling på dette feltet. Læringsutbyttet fra studiet skal resultere i kunnskap og ferdigheter som kan brukes innen blant annet helse- og sosialarbeid, psykologi, lederskap og pedagogikk.


Studiets oppbygging

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Til emnene er det knyttet arbeidskrav, og undervisning­en vil foregå på seks intensive samlinger á 3 dager med ca. seks ukers mellomrom.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: VNÆR
Studiepoeng: 30
Søknadskode:
Undervisningsform: Deltid 1 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Det er ikke opptak til studiet høsten 2018. Informasjon om neste opptak kommer i februar 2019.

Informasjonen gjelder for inneværende studieår