Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Videre studier

Videre studer - helsesykepleie (NB! Krysspublisert)

Du som er tatt opp til helsesykepleierutdanningen ved NTNU i 2020 eller senere, kan søke om opptak til master i folkehelse etter fullført videreutdanning.

Dersom du får opptak til master i folkehelse, vil videreutdanningen i helsesykepleie bli innpasset i mastergraden. Dette betyr at du kun trenger å ta masteroppgaven (45 studiepoeng), Eksperter i team (7,5 studiepoeng) og ytterligere et emne på 7,5 studiepoeng for å oppnå mastergraden. 

Du kan også søke om opptak til andre masterprogram ved NTNU, for eksempel master i klinisk sykepleie. Eventuell innpassing av helsesykepleierutdanningen vil her skje etter en individuell vurdering. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Påbygning til mastergrad gjør deg dessuten kvalifisert for fag- og prosjektstillinger i helsetjenesten.