Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Studiemiljø

Studiemiljø - Trondheim

Som student på videreutdanning i helsesykepleie vil du få tilgang til moderne undervisningsrom, lesesaler, IKT-utstyr og bibliotek ved campus.


Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Campus Øya

Campus Øya

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Campus Øya i Trondheim. Her er det bygd et nytt universitetssykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester innen medisin og helsefag til studenter og ansatte ved NTNU De hjelper deg med litteratur, kurs, veiledning og arbeidsplasser.

Biblioteket har avdelinger ved alle studiesteder. De har en egen fagside for medisin og helse.