Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Kontakt

Studieveiledning - Helsesykepleie

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om videreutdanningen i helsesykepleie:


Tilrettelegging

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette  er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Les mer om hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med på Innsida

Andre tilbud om veiledning ved NTNU