Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter - helsesykepleie (NB! Krysspublisert)

Som helsesykepleier arbeider du hovedsakelig med planlegging, veiledning, rådgivning og vaksinering på helsestasjoner for barn og ungdom og i skolehelsetjenesten. Miljørettet helsevern/smittevern og flyktningehelsetjenesten er andre arbeidsområder, i tillegg til ulike kommunale, statlige og internasjonale stillinger innen folkehelsearbeid.

Det er et stort behov for helsesykepleiere i kommunene. Dette skyldes økt satsning på helsesykepleie, spesielt i skolehelsetjenesten.

Ved påbygning til mastergrad er du kvalifisert for fag- og prosjektstillinger i kommunehelsetjenesten, og undervisnings- og stipendiatstilling på universitet/høgskole.