Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

MERK: Videreutdanning i helsesykepleie blir fra høsten 2022 erstattet av master i helsesykepleie, som er et fulltidsstudium på 120 studiepoeng over to år. Det er også mulig å avslutte etter 90 studiepoeng og få en videreutdanning i helsesykepleie.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta  • Deltid

Helsesykepleie - forside

Om helsesykepleie

Videreutdanningen i helsesykepleie (tidligere kjent som helsesøster) passer for deg som har fullført en bachelor i sykepleie, og arbeider eller ønsker å arbeide helsefremmende og forebyggende mot barn, ungdom og familier, og med nettverks- og miljøarbeid.


Søk opptak

Videreutdanning i helsesykepleie blir fra høsten 2022 erstattet av master i helsesykepleie. Søknadsfrist på masterutdanningen er 15. april 2022. Du kan søke fra ca. 1. februar 2022. 


Jobbmuligheter

Som helsesykepleier (tidligere helsesøster) har du en selvstendig rolle innenfor kommunenes folkehelsearbeid, og arbeider i hovedsak med barn, unge og familier på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Du må like å møte og kommunisere med mennesker.

Det er et stor behov for helsesykepleiere i Norge.


Videre studier

Etter fullført videreutdanning i helsesykepleie kan du søke om å ta en påbygning på 60 studiepoeng og få en mastergrad i folkehelse ved NTNU.


Studiets oppbygning

Helsesykepleierutdanningen ved NTNU er på 60 studiepoeng, og består av fem emner. Studiet gjennomføres på heltid over to semester.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i helsesykepleie ved NTNU i Trondheim?


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av praksisstudiene ved våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført helsesykepleierutdanningen, forventes det at du har oppnådd videreutdanningens læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om videreutdanningen i helsesykepleie ved NTNU i Trondheim.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: VHSH
  • Studieprogram:
  • Studiepoeng: null
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig:
  • Studiested:

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.

Internasjonal praksis

To tidligere helsesykepleierstudenter forteller om sin praksis i Nicaragua

Informasjon til praksissteder

Informasjon til praksissteder

Vi har samlet informasjon til deg som skal ta i mot studenter i praksis på en egen nettside:

Informasjon til praksissteder