Teknostart for Tekniske geofag 2020

Teknostart for Tekniske geofag 2020

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske.

  • Grupperefleksjon - for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt - gruppearbeid

  Ta kontakt med studieveileder Ann-Helen Kirknes hvis du har spørsmål til Teknostart for Tekniske geofag.

Timeplan for Teknostart Tekniske geofag

Timeplaner fra og med uke 34 for emnene du skal ta til høsten finner du her: 

Ta utgangspunkt i informasjonen/timene som gjelder for MTTEKGEO. 

Timeplan 12. - 23. august

Kl. 11.00 - 12.00: Introduksjon til prosjekt

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 12.00 - 13.00: Bli kjent

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 13.30 - 15.00: Kartstudie

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 15.00 - 16.00: Kornfordeling

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 11.00 - 12.00: Presentasjon Tekniske geofag

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 12.00 - 13.00: Hydraulisk konduktivitet

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 13.30 - 15.00: Beskyttelsessoner

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 15.00 - 16.00: Introduksjon til ingeniørgeologi byvandring

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 11.00 - 14.00: Byvandring

Oppmøtested: Utenfor hovedbygningen på Gløshaugen

Kl. 14.00 - 16.00: Kino, Bølgen

Sted: Nova kinosenter

Kl. 11.00 - 13.00: Forberedelse presentasjon og vannkjemidemo

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 13.30 - 14.15: Prosjektpresentasjon

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10

Kl. 14.15 - 16.00: Evaluering og grupperefleksjon

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom 161 og P10