Teknostart for Produktutvikling og produksjon 2020

Teknostart for Produktutvikling og produksjon 2020

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske.

  • Grupperefleksjon - for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt - gruppearbeid

  Ta kontakt med studieveileder Ruth Morch hvis du har spørsmål til Teknostart for Produktutvikling og produksjon.

Timeplan for Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Timeplaner fra og med uke 34 for emnene du skal ta til høsten finner du her: TMM4115 Produktmodellering - TMA4100 Matematikk 1 - TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs - EXPH0300 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi. Ta utgangspunkt i informasjonen/timene som gjelder for MTPROD.

Timeplan 10. - 14. august

Kl. 09.15 - 10.15: Informasjonsmøte

Informasjonssmøte for nye studenter ved produktutvikling og produksjon.

Sted: Zoom - last ned og installer Zoom

  Du vil få en epost tilsendt før studiestart med lenke til Zoom-møte.

Kl. 11.15 - 12.30: Gruppearbeid

Sted: Gløshaugen, Verkstedteknisk/Materialteknisk
Gruppe 1 og 2: VE20
Gruppe 3 og 4: PU-lab
Gruppe 5 og 6: VE22
Gruppe 7: MA24
Gruppe 8: MA23
Hvis du ikke er plassert i en gruppe, møt opp utenfor VE1.

Kl. 13.15 - 16.00: Forelesning, design av vindmøller

Sted: Gløshaugen, EL5


Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 

Kl. 09.15 - 11.30: Prosjektarbeid, teori

Sted: Gløshaugen, Verkstedteknisk/Materialteknisk + Valgrinda
Gruppe 1 og 2: VE20
Gruppe 3 og 4: PU-lab
Gruppe 5: VG13 (Valgrinda) - Inngang her
Gruppe 6: Datasal 3.301 (Valgrinda) - Inngang her
Gruppe 7: MA24
Gruppe 8: MA23
 

Kl. 12.15 - 15.00: Prosjektarbeid, lab

Sted: Laboratorier på Gløshaugen og i Valgrinda
Gruppe 1 og 2: EPT Gløshaugen (Bruk inngang 1A, følg merking)
Gruppe 3: MTP Gløshaugen  (Bruk inngangen på kartet, følg merking)
Gruppe 4: MTP Valgrinda (Bruk inngangen på kartet, følg merking)

Kl. 09.15 - 11.30: Prosjektarbeid, lab

Sted: Laboratorier på Gløshaugen og i Valgrinda
Gruppe 5 og 6: EPT Gløshaugen (Bruk inngang 1A, følg merking)
Gruppe 7: MTP, Gløshaugen (Bruk inngangen på kartet, følg merking)
Gruppe 8: MTP, Valgrinda (Bruk inngangen på kartet, følg merking)

 

Kl. 12.15 - 15.00: Prosjektarbeid, lab

Sted: Laboratorier på Gløshaugen og i Valgrinda
Gruppe 1 og 2: EPT Gløshaugen (Bruk inngang 1A, følg merking)
Gruppe 3: MTP, Gløshaugen (Bruk inngangen på kartet, følg merking)
Gruppe 4: MTP, Valgrinda (Bruk inngangen på kartet, følg merking)

 

Kl. 09.15 - 12.00: Prosjektarbeid i lab (for gruppe 5-8)

Sted: Laboratorier på Gløshaugen og i Valgrinda
Gruppe 5 og 6: EPT Gløshaugen
Gruppe 7: MTP, Gløshaugen 
Gruppe 8: MTP, Valgrinda

 

Kl. 09.15 - 1530: Testing i vindtunnel (alle grupper)

Sted: Strømningsteknisk, inngang her. Følg merking.

Tidsplan for testing i vindtunnel:
09.15-10.00 Gruppe 1 (gr11: 09.15, gr12: 09.25, gr13: 09.35, gr14: 09.45)
10.00-10.30 Gruppe 2 (gr21/23: 10.00, gr22/24: 10.15)
10.30-11.15 Gruppe 3 (gr31: 10.30, gr32: 10.40, gr33: 10.50, gr34: 11.00)
11.15-12.00 Gruppe 4 (gr41: 11.15, gr42: 11.25, gr43: 11.35, gr44: 11.45)
12.15-13.00 Gruppe 5 (gr51: 12.15, gr52: 12.25, gr53: 12.35, gr54: 12.45)
13.00-13.45 Gruppe 6 (gr61: 13.00, gr62: 13.10, gr63: 13.20, gr64: 13.30)
13.45-14.30 Gruppe 7 (gr71: 13.45, gr72: 13.55, gr73: 14.05, gr74: 14.15)
14.30-15.30 Gruppe 8 (gr81: 14.30, gr82: 14.40, gr83: 14.50, gr84: 15.00)

 

Kl. 09.15 - 1530: Grupperefleksjon (alle grupper)

Tidsplan for grupperefleksjon:
09.15-10.15 Gruppe 3 og 4, PU-lab 
11.00-12.00 Gruppe 1 og 2, VE20
12.15-13.15 Gruppe 7 og 8, VE22
14.15-15.15 Gruppe 5 og 6, VE22