Teknostart for Petroleumsfag 2020

Teknostart for Petroleumsfag 2020

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  • Grupperefleksjon - for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt - gruppearbeid

  Ta kontakt med studieveileder Ann-Helen Kirknes hvis du har spørsmål til Teknostart for Petroleumsfag.

Timeplan for Teknostart Petroleumsfag 

Timeplaner fra og med uke 34 for emnene du skal ta til høsten finner du her:

Ta her utgangspunkt i informasjonen/timene som gjelder for MTPETR. 

Timeplan 13. - 24. august

Kl. 11.00 - 13.00: Introduksjon og quiz

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 13.30 - 14.30: Bli kjent

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 15.00 - 16.00: Prosjekt introduksjon

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 11.00 - 13.00: Omvisning i lab

Oppmøtested: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 13.30 - 16.00: Omvisning i lab

Oppmøtested: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 11.00 - 13.00: Prosjektarbeid

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 13.30 - 16.00: Prosjektarbeid

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 11.00 - 13.00: Presentasjon prosjekt

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 13.30 - 14.30: Presentasjon prosjekt

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1

Kl. 15.15 - 16.00: Livet etter studiene

Sted: Petroleumsteknisk senter, S.P. Andersens veg 15A, rom P1