Læringsassistenter for Teknostart

Søknadsskjema for læringsassistenter Teknostart 2023

OBS: Informasjonen under hvert studieprogram er under revisjon så noen feil kan forekomme.

Arbeidsoppgavene i forbindelse med Teknostart vil være knyttet til et prosjekt rettet mot de forskjellige studieprogrammene. Du finner utlysningstekst ved å klikke på studieprogram i listen under.

Teknostart vil foregå i uke 33, 15. august-18. august

LAOS-kurs for Teknostart: Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. 

 • Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Torsdag 4.mai 

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Søknadsskjemaet for Teknostart 2023 

Søknadsfrist: 5.mars 


Stillingsbeskrivelser:

Stillingsbeskrivelser:

12 Læringsassistenter til Teknostart (Bygg og miljøteknikk)

Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet hen er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et av programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Vi møtes for et oppstartsmøte mandag morgen 14. august. I uke 33 vil arbeidsbelastningen tilsvare full arbeidsuke, fra 0900 til 1600 hver dag.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Bygg og miljøteknikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart.  Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 30 - 35 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 30 - 35 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Linda Fjølstad, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Arild Holm Clausen
Prosjektet: Gunnstein Thomas Frøseth
Generelt: Linda Fjølstad
LAOS: Tamra Coward

12 (+4 i reserve) Læringsassistenter til
Teknostart og TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi)

TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart.

Gjennom Teknostart i den første uke av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet hen er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Datateknikk / Datateknologi.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi): 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi): 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Kristin S. Karlsen dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Kristin S. Karlsen
Generelt: Rachelle Anne Adriano Brezen
LAOS: Tamra Coward

6 Læringsassistenter til
Teknostart og TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon)

TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15 august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte mandag 14. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Elektronisk systemdesign og innovasjon.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20-40 timer
 • TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon): 120 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20-40 timer
 • TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon): 120 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Solveig Grimstad, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Torstein Bolstad
Prosjektet: Torstein Bolstad
Generelt: Solveig Grimstad
LAOS: Tamra Coward

6 Læringsassistenter til
Teknostart for Energi og miljø (Energi og Miljø)

TEP4225 Energi og miljø vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene i Teknostart oppfordres derfor også om søke som læringsassistenter i TEP4225 gjennom utlysning hos IV-fakultetet. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt og øvingsoppgaver relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter tirsdag 15. august.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Energi og miljø.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 timer
 • TEP4225 Energi og miljø (Energi og Miljø): 80 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Halsten Aastebøl
Generelt: Koharu Okuya Høydalsvik
LAOS: Tamra Coward

7 Læringsassistenter til FY1001 (Fysikk og matematikk), Teknostartdelen

FY1001 Mekanisk fysikk (Fysikk og Matematikk) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består av et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene møter mandag 14. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Fysikk og matematikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. 

 • Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Torsdag 4.mai 

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

 

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Peder Brenne, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Knut Bjørkli Rolstad
Prosjektet: Randi Holmestad
Generelt: Peder Brenne
LAOS: Tamra Coward

2 Læringsassistenter til
TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design), Teknostartdelen

TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Industriell design.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest torsdag 31. mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design): utlyses senere om det blir behov

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design): utlyses senere om det blir behov

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Torhild Skillingstad, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Nils Henrik Stensrud
Prosjektet: Martin Høgh Olsen
Generelt: Torhild Skillingstad
LAOS: Tamra Coward

8 Læringsassistenter til
TMT4115 Generell kjemi (Industriell kjemi og bioteknologi), Teknostartdelen

TMT4115 Generell kjemi (Industriell kjemi og bioteknologi) vil høsten 2022 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består av et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene møter mandag 14. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Industriell kjemi og bioteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. 

 • Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Torsdag 4.mai 

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

 

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Peder Brenne hvis du har spørsmål til stillingen. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Espen Sandnes
Prosjektet: Espen Sandnes
Generelt: Peder Brenne
LAOS: Tamra Coward

8 (+2 i reserve) Læringsassistenter til
Industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK), Teknostartdelen

Prosjektarbeid i Teknostart høsten 2023 er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter gjennomfører. Nedenfor kan du søke som læringsassistent for Indøks prosjektdel og refleksjonsdel av Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp og støtte til å velge teknologiretning
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart foregår intensivt den første uken av semesteret og består av en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene blir kalt inn til et møte med Prosjektleder ved IØT i løpet av uke 32 for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet
 • Hjelpe de nye studentene med valg av teknologiretning

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Industriell økonomi og teknologiledelse.

En av de tilsatte læringsassistentene vil ha en koordinerende rolle. Dette arbeidet blir lønna med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av i søknadsskjemaet dersom du kan tenke deg en koordinerende jobb.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31. mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 3 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Spørsmål? Kontakt:

Studieprogramprosjektet Indøk:  
Prosjektet: Tim Tovatn
Generelt: Marit Rødvik
LAOS: Tamra.Coward@ntnu.no

3 Læringsassistenter til Teknostart og TBM4130 Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon 

Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon er knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart og intro-emnet. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet og faget i&ikt-intro skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt. Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon har undervisning gjennom hele semesteret. 

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet
 • Faglig hjelp i forbindelse med øving/prosjekt
 • Om ønskelig, delta på ekskursjon

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Ingeniørvitenskap og IKT.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon: 75 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon: 75 timer

Det kan forekomme endringer i arbeidsmengde og oppgaver. Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Linda Rønning, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Terje Midtbø
Generelt: Linda Rønning
LAOS: Tamra Coward

5 Læringsassistenter til
TTM4175 Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, introduksjon (Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet), Teknostartdelen

TTM4175 Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, introduksjon (Kommunikasjonsteknologi) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom. Siden TTM4175 skal fortsette i semesteret med samme antall læringsassistenter, er det ønskelig at du også blir læringsassistent utover semesteret for veiledning i forelening og lab.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med studieveileder@komtek.ntnu.no, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Frank Alexander Kræmer
Prosjektet: Frank Alexander Kræmer
Generelt: studieveileder@komtek.ntnu.no
LAOS: Tamra Coward

8 Læringsassistenter til
Teknostart og TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk)

TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk) vil høsten 2023 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte mandag 14. august for å få en innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Kybernetikk og Robotikk.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk): 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk): 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Knut Reklev, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Jan Tommy Gravdahl
Prosjektet: Jo Arve Alfredsen
Generelt: Knut Reklev
LAOS: Tamra Coward

Læringsassistenter er tilsatt.

Kontaktperson: Hillevi Strand

3 Læringsassistenter til
TMT4171 Materialteknologi 1 (Materialteknologi), Teknostartdelen

TMT4171 Materialteknologi 1 (Materialteknologi) vil høsten 2022 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene møter mandag 14. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartsaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Materialteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. 

 • Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Torsdag 4.mai 

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

 

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Andreas Fjeldstad hvis du har spørsmål til stillingen. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Ida Westermann
Prosjektet: Ida Westermann
Generelt: Andreas Fjeldstad
LAOS: Tamra Coward

2 Læringsassistenter til Teknostart og TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon (Nanoteknologi)

TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon vil høsten 2022 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene i emnet vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene møter mandag 14. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Nanoteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 15 og 18. 

 • Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Torsdag 4.mai 

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

 

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon: 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon: 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Peder Brenne hvis du har spørsmål til stillingen. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Pawel Sikorski
Prosjektet: Pawel Sikorski
Generelt: Peder Brenne
LAOS: Tamra Coward

3 Læringsassistenter til
TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag og Tekniske geofag), Teknostartdelen

Studieprogrammene Petroleumsfag og Tekniske geofag (Georessurser og geotknologi fra høsten 2023) søker etter læringsassistenter til Teknostart. Faglig sett vil Teknostart høsten 2023 være løsrevet fra undervisningen i TGB4100 Geologi innføring og ledes av to faglærere, en fra hvert av studieprogrammene. Formålet er å forbedre studentenes forståelse for matematikkens rolle innen geovitenskapen. Teknostart er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 16. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.
 

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Behzad Elahifar 
Generelt:  
LAOS: Tamra Coward

9 Læringsassistenter til Teknostart (Produktutvikling og produksjon)

Studieprogrammet vil fra høsten 2023 hete Maskin- og energiteknologi. Vi søker studenter fra PuP.

Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet: Produktutvikling og produksjon.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

 • For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:
  • LAOS: ca. 20 timer
  • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
    
 • For de som har tatt LAOS kurset tidligere:
  • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
  • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ruth Morch, dersom du vil vite mer.

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Knut Sørby
Generelt: Ruth Morch
LAOS: Tamra Coward

3 Læringsassistenter til
TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag og Tekniske geofag), Teknostartdelen

Fra høsten 2023 heter studieprogrammet Ingeniørgeologi.

Studieprogrammene Petroleumsfag og Tekniske geofag søker etter læringsassistenter til Teknostart. Faglig sett vil Teknostart høsten 2023 være løsrevet fra undervisningen i TGB4100 Geologi innføring og ledes av to faglærere, en fra hvert av studieprogrammene. Teknostart er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 15. august. Læringsassistentene må være forberedt på å møte noe før for å få innføring i årets prosjekt.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Fellesmodul 1: 11. eller 12. april (du velger en dato)

Fellesmodul 2: 13. eller 14. april (du velger en dato)

Gruppemodul: Torsdag 4.mai

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest fredag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V23 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. 

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Bjørn Frengstad
Generelt:  
LAOS: Tamra Coward

søknad