Teknostart for Ingeniørvitenskap og IKT 2020

Teknostart for Ingeniørvitenskap og IKT 2020

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  • Grupperefleksjon - for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt - gruppearbeid

  Ta kontakt med studieveileder Maren Hermansen hvis du har spørsmål til Teknostart for Ingeniørvitenskap og IKT.

Timeplan for Teknostart Ingeniørvitenskap og IKT (MTING) 

Timeplaner fra og med uke 34 for de emnene du skal ta høsten finner du her: TMA4140 - Diskret matematikk, TDT4110 - Informasjonsteknologi grunnkurs, TMA4100 - Matematikk 1 og TMR4325 - Ingeniørvitenskap og IKT, introduksjon. Ta utgangspunkt i informasjonen/timene som gjelder for MTING.

Timeplan 10. - 14. august Ingeniørvitenskap og IKT

Kl. 08.15-16.00

Introduksjon til prosjektet, forelesning og filmvisning.
Gruppearbeid.

Sted: Realfagbygget, auditorium R8

Kl. 08.15-16.00

Teknostart og gruppearbeid.

Sted: Realfagbygget, auditorium R8 og Geologibygget, rom G1

Kl. 08.15-16.00

Teknostart og gruppearbeid.

Sted: Realfagbygget, auditorium R22

Kl. 10.15-16.00

Gruppearbeid.
Presentasjon og evaluering.

Sted: Realfagbygget, auditorium R22